Kunsten at sige nej !

Tillid i beslutningsprocessen

Ledelse handler mest om at træffe beslutninger. Men hvor sikre kan vi egentlig være på, at vi træffer de bedste beslutninger, og burde der ikke være langt flere situationer, hvor vi ventede med at træffe vores beslutning. De fleste ledere har beslutningskløe og trives normalt ikke med at sove på tingene. Denne artikel er et opråb til at sige ”nej” noget oftere og få sovet lidt mere på de vigtige beslutninger.

Læs som PDF

Læs mere

5 tips til at træne din emotionelle og sociale intelligens – Del II

Stafet Del 2

Emotionel intelligens – i kombinationen med social intelligens – er en nyttig ledelsesmæssig kapacitet. Set på afstand handler det om selvindsigt, indsigt i andre mennesker samt om at anvende denne indsigt på bedste vis. Set lidt tættere på, så handler det også om at forstå, hvordan man påvirker sine opgivelser med sin blotte fremtoning, hvordan man fremstår originalt og autentisk samt hvordan man udvikler menneskelige potentialer, og set helt på tæt hold, så handler det om evnen til at have en daglig praksis, så den emotionelle og sociale intelligens trænes, skærpes, finjusteres og videreudvikles hver eneste dag.

Læs som PDF 

Læs mere