Lederen af et team er ofte både inspirerende og motiverende

Vi udvikler dit team

Uddrag fra kursusmaterialet til Teamuddannelsen:

“I et team har den enkelte et stærkt fokus på både egne opgaver og de opgaver, som teamet løser som helhed. Den enkelte belønnes derfor både for sin egen indsats og for det resultat, som teamet skaber sammen. Hos meget modne teams, er der en stor belønning i at skabe værdi hos kunden og fx opleve, at kunden bliver hurtigere rask efter en operation, kan levere en mere smidig service til egne kunder eller fortsætte med at være innovativ og markedsledende inden for sit felt.

Det succesfulde team har en leder, der både kan motivere og inspirere og går forrest med den personlige udvikling af sig selv og deltagerne i teamet. Den personlige udvikling handler ofte om at træne lytning, feedback, uddelegering, nærvær, læring, kommunikation og det at bygge tillid og accept for forskelligheder. Den inspirerende leder har både interesse for sit arbejde, og er samtidig nysgerrig på andre områder, der berører samfundet, sundheden, de unge etc.”

Klik her for at læse mere om Teamuddannelse: www.thinkaboutit.dk/kurser/teamuddannelse

Klik her for at deltage på den gratis workshop om teamudvikling: www.thinkaboutit.dk/kurser/mini-workshop/mini2