Dengang Mette mødte muren

Mette og Muren

Mette Røpke arbejder som CVP assistent hos Novo Nordisk og begyndte at arbejde med Enneagrammet for 4 år siden. Mette har altid interesseret sig for mennesker og nærer en dyb, medfødt nysgerrighed på, hvorfor folk opfører sig, som de gør, og hvorfor nogen har lettere ved at håndtere forskellighederne end andre. Da hun stiftede bekendtskab med Enneagrammet, mødte hun også muren.

Muren havde altid været der, men Mette havde ikke rigtig haft fornemmelsen af, hvor stor den var, eller hvor massiv eller velfunderet den egentlig var blevet bygget. Muren var en psykologisk mur, som skulle sikre, at Mette ikke blev såret, og den sikrede, at rigtig mange mennesker blev holdt ude og ikke kom for tæt på. Ved at opdage den psykologiske mur blev det muligt for Mette selv at kigge inden for i sit eget følelses-liv, samtidig med, at hun også gav andre mulighed for at få et kig indenfor. ”Jeg har lært kvaliteten af at have andre mennesker i mit liv på den fulde pakke, på godt og ondt. Nu har jeg relationer på andre måder – folk må godt komme helt ind”, siger Mette. Et af de centrale elementer i Enneagrammet er at træne vores selvindsigt, og netop den øgede indsigt gav Mette lysten til at fordybe sig i Enneagrammet og hun har i dag gennemført mere end 40 dages træning i værktøjet.

Efter at have overkommet muren, dukkede der nye ønsker op. Mette fornemmede, at Enneagrammet er et særdeles nyttigt værktøj, når hun coacher og inspirerer sine kolleger, men der manglede et eller andet. Det at kunne anvende indsigten i de enkelte typer, have en dialog med dem hun coacher om, hvor de ser sig selv på niveauerne for selvindsigt, koblingen til instinkterne og hele dynamikken i Enneagrammet med pile og vinger er helt ekstremt nyttigt – men der manglede noget.

Enneagrammet er fantastisk, men ikke nok !

I begyndelse af 2012 startede Mette på den 12 måneder lange Professional Coaching Course (PCC), som THINK ABOUT IT udbyder i Danmark i samarbejde med den amerikanske virksomhed New Ventures West. Ifølge Mette sammenkobler Integral-tankegangen fra PCC’en netop Enneagrammet med en række praktiske værktøjer, der gør det muligt at både træne selvindsigt, samtidig med, at man efterfølgende på praktisk vis, kan anvende denne selvindsigt i sin hverdag. ”PCC’en gik jeg i gang med, fordi jeg syntes der manglede noget værktøj, der var bredere end typer, niveauer og selvindsigt. Så det var et naturligt forløb efter Master Coach at gå et spadestik dybere, hvor der kigges grundlæggende på den struktur et menneske befinder sig i som person, og den fortælling man befinder sig i”.

Med kombinationen af Enneagrammet og Integral-tankegangen kan Mette nu møde sine klienter og både hjælpe dem med at afklare deres motiver og drivere med udgangspunkt i Enneagrammet og så efterfølgende træne dem i at opbygge nye kompetencer, så klienterne i højere grad kan udvikle deres menneskelige potentialer. ”Jeg fik en masse information ved Enneagrammet, og ved Integral-tankegangen fik jeg muligheden for at lære at bruge den viden meget mere praktisk”, udtaler Mette.

Værktøjerne fra PCC’en matcher også Mettes livsfilosofi om, at intet værktøj er løsningen på problemet. Hverken Enneagrammet, Integral-værktøjer eller andre værktøjer for den sags skyld kan fjerne frustration, konflikterne eller motiverne for vores handlinger. De vil altid være der på godt og ondt, men værktøjerne kan hjælpe os med at se disse psykologiske strukturer og støtte os i at acceptere, at vi har de følelser, tanker og adfærd, som vi nu engang har – for derefter at arbejde med at udvikle nye kompetencer. “Enneagrammet handler ikke om, at udviske den jeg er, men at folde viften ud på den jeg er”, siger Mette ”og det er lige præcis det, som kombinationen mellem Enneagrammet og Integral tankegangen giver mig mulighed for”.

“Jeg mødte muren, og jeg fandt en vej til i første omgang at acceptere den, hvorefter det blev muligt at fjerne den (eller meget store dele af den) og give plads til noget af det, jeg virkelig længes efter. Selve arbejdet med Enneagrammet og Integral-tankegangen har i sig selv også gjort mig bedre til mit arbejde med andre menneske. Den større accept af mig selv har også bragt mig en endnu større accept af andres måder at opføre sig på”, forklarer Mette og minder os om, at Enneagrammet ikke kun har inspireret hende i arbejdslivet, men også har været et nyttigt værktøj på de mere private linjer.

Læs også om: Enneagram og Integral