Kan du genkende dig selv? Enneagram Type 4 med de 3 instinkter

Enneagram Type 4

Hos THINK ABOUT IT arbejder vi på at kunne beskrive typerne i Enneagrammet så præcist som muligt. Koblingen mellem Enneagram-type og instinkt er særlig interessant fordi typerne “udlever” instinkterne på forskellig vis.

Relaterer du dig til Type 1 og genkender du nedenstående? Kan vi gøre det sprogligt endnu mere præcist? Send os din kommentar og støt vores projekt med at gøre Enneagrammet så sprogligt præcist og brugbart som muligt.

Denne artikel beskriver Enneagram Type 4 i kombination med de tre instinkter overleve, social og sexual.

Enneagram Type 4 – overleve

 • Sikkerheden eller trygheden findes i skønhed og æstetik
 • Tendens til at bygge rede med genstande, der har symbolsk betydning
 • Søger materielle genstande, der understøtter deres humør med en tendens til luksus-forbrug eller overforbrug
 • Tendens til at genstande erstatter eller underbygger emotionelle tilstande, hvilket kan skabe en distance til at tage vare på sit helbred
 • Den manglende stimulation eller kompensation fra genstande kan føre til en selv-forglemmelse der ligner selv-ligegyldighed

Ude af balance med overleve-instinktet vil typisk betyde, at 4’eren bliver overfokuseret på de ting, der har symbolsk betydning for dem. Det kan være bestemte møbler, tøj, smykker, sten, gaver eller steder i hjemmet, som er blevet “hellige”. Der kan være knyttet så stærke følelser til fx en gave, at 4’eren kan opleve, at det at miste gaven, kan være det samme som at miste den ven, som har givet gaven. Der er også en tendens til at bruge sine sidste penge – eller de penge 4’eren ikke har – til at købe lige præcis de sko i den lille butik i Paris på en weekendtur (som de heller ikke har råd til).

Klik her for at se oversigten

Enneagram Type 4 – social

 • Brug for de sociale omgivelser til at udtrykke sin skævhed eller selvskabte image af at være anderledes
 • Ønsker at høre til gruppen, men er i tvivl om hvorvidt de hører til, eller egentlig ønsker at høre til
 • Tendens til at føle et større sammenhold med andre, der også føler sig uden for
 • Kan have svært ved at fastholde et arbejde og vil derfor have brug for et stærkt mindre men tæt personligt netværk til at bære dem igennem den praktiske del af arbejdslivet

Ude af balance med social-instinktet vil betyde en tendens til at søge grupper, der også føler sig “skæve” af natur, og indgår i fællesskaber, hvor det at føle sig anderledes bliver “normalt”. Årsagen til, at det kan være svært at fastholde et arbejde er de sociale relationer på arbejdspladsen. Her vil 4’eren ofte føle sig udenfor, og opbygge en følelse af ensomhed blandt sine kolleger. Det er set, at en snæver kreds af venner bliver en nødvendig støtte for 4’eren for at komme op og på arbejde.

Enneagram Type 4 – sexual

 • Søger at blive fundet eller reddet fra denne verden, hvor man ikke bliver set eller forstået
 • Dyrker sine romantiske fantasier – enten direkte overfor en partner eller ved blot at udtrykke dem i en mere kunstnerisk tilgang
 • Optaget af én bestemt person ad gangen, som så bliver omdrejningspunkt for de mange følelser (beundring, begejstring, bebrejdelse…) samtidig med at denne ene person repræsenterer netop de kvaliteter som kan gøre 4’eren hele og komplette
 • Søger anerkendelse ved at kunne lige det der særlige som andre vil beundre

Ude af balance med sexual-instinktet vil betyde en tendens til at slå sig sammen med ét andet menneske. Det kan være en ven eller en livspartner, der så bliver adgangen eller kanalen til det meningsfulde liv. Det at blive set eller accepteret fuldt ud, er en betingelse for denne to-personers-symbiose, og det kan være svært for den anden at komme fri af denne sammensmeltning. Har en tendens til at holde stædigt fast i deres ofte kunstneriske passion, også selv om holdbarhedsdatoen er udløbet.

Måske relaterer du dig ikke til Type 4, men måske kender du nogen – eller lever sammen med nogen – og har ovenstående helt “inde på livet”. Din oplevelse af typen+instinktet “ude fra” er også interessant at få en kommentar på.

Skriv en kommentar og vær med til at udbrede kendskabet til Enneagrammet i Danmark.

Læs også om: Oversigten med Enneagram-type og Instinkt