Kan du genkende dig selv? Enneagram Type 2 med de 3 instinkter

Enneagram Type 2

Hos THINK ABOUT IT arbejder vi på at kunne beskrive typerne i Enneagrammet så præcist som muligt. Koblingen mellem Enneagram-type og instinkt er særlig interessant fordi typerne “udlever” instinkterne på forskellig vis.

Relaterer du dig til Type 2 og genkender du nedenstående? Kan vi gøre det sprogligt endnu mere præcist? Send os din kommentar og støt vores projekt med at gøre Enneagrammet så sprogligt præcist og brugbart som muligt.

Denne artikel beskriver Enneagram Type 2 i kombination med de tre instinkter overleve, social og sexual.

Enneagram Type 2 – overleve

 • Behovet for at blive set i almindelighed fordobles ved at påtage sig ”overlevelses”-ansvaret for andre
 • Tendens til at tage sig af sig selv ved at tage sig af andre
 • Har fokus på andres sikkerhed, og bruger gerne fx sine penge på at andre får en god jul, kommer på healende rejser etc.
 • Ofrer sin egen tendens til ”overlevelse” og forventer dermed at der betales tilbage
 • Tendens til spiseforstyrrelser eller overdramatisering af sygdomsforløb

Ude af balance med overleve-instinktet vil typisk betyde, at 2’eren bliver fokuseret på andres helbred, og dermed opgiver sit eget helbredsfokus, så andre har det sund og godt. Investerer i at andre har det godt, og 2’erens sorte bog lister flere egentlige omkostninger end de andre instinkter. Det sker ved, at de fx gerne betaler for en ekstra varm jakke, madindkøb eller skoleudstyr til børnebørnene. Overleve instinktet leves gennem andre mennesker.

Klik her for at se oversigten

Enneagram Type 2 – social

 • Tendens til at dyrke et stort socialt netværk og være ”i spil” i mange relationer
 • Taler til ”fremmede” som havde man været venner i mange år og har let ved at få folk til at føle sig velkomne
 • Søger anerkendelse fra de mest betydningsfulde i det sociale netværk, og vil gerne have beviser på denne anerkendelse
 • Hjælper gerne vigtige personer med gode råd og vejledninger til et bedre liv – især omkring relationer
 • Kan bygge relationer ved at dele ”fortrolige” informationer

Ude af balance med social-instinktet vil betyde en tendens til at leve gennem sine venner, arbejde eller sociale netværk. Anerkendelsen kommer ved at være der for de rigtige personer i netværket, og der er en tendens til at bygge fortrolighed ved at dele historier om andre i netværket. Kan få rollen som den der kender alle og den der ved, hvad alle har brug for. En slags professionel Kirsten-giftekniv netværker. Den sorte bog er en oversigt over, hvor mange gange 2’eren har hjulpet hvem med at blive forbundet med hvem.

Enneagram Type 2 – sexual

 • Ser sig selv som den tætte relation, den virkelige ven, den man ringer til
 • Tendens til at have brug for at vinde en ven/partner/kollega over på sin side – sejren kommer i hus gennem målrettet fokus/opmærksomhed og ”smiger”
 • Nyder at tale om ”relationen” med sine relationer
 • Nyder at have flere venne-grupper, der har hvert deres formål eller værdi
 • Tendens til at forklare hvordan ”rigtig” kærlighed føles – især overfor dem, der ikke kan føle den

Ude af balance med sexual-instinktet vil betyde en tendens til at fortabe sig i de meget nære relationer, og tro at netop den nære relation er en af livets centrale byggestene. Der investeres til tider ubalancerede ressourcer i at holde fast på en nær relationer, og kan lave historier om, hvor rigtig kærligheden eller venskabet er lige i denne særlige relation. Den sorte bog indeholder lister med alt det, som de investerer i de meget nære relationer – og kan kun blive skuffet, da relationerne ikke altid opdage den store emotionelle investering som 2’eren har foretaget.

Måske relaterer du dig ikke til Type 2, men måske kender du nogen – eller lever sammen med nogen – og har ovenstående helt “inde på livet”. Din oplevelse af typen+instinktet “ude fra” er også interessant at få en kommentar på.

Skriv en kommentar og vær med til at udbrede kendskabet til Enneagrammet i Danmark.

Læs også om: Oversigten med Enneagram-type og Instinkt