Enneagram og Valentines

Your personality type is not important

Er i disse dage i USA, hvor alt omkring mig i øjeblikket handler om Valentines dag. Der er faktisk en spændende historie bag denne dag, der hvert år fejres den 14. februar (se link nederst). Sidder samtidig og arbejder med begrebet heartfulnes i relation til Enneagrammet, og glæder mig på en måde over, at der findes menneskelige kvaliteter, der IKKE hører til bestemte typer og IKKE mestres bedre af nogen typer end andre.

Tilgangen til heartfulnes kan være forskellige fra de enkelte Enneagram-typer, men ellers er heartfulnes (se link nederst) menneskelige kvaliteter, der findes i alle mennesker – uanset Enneagram-type, køn, race og alder. De 4 kvaliteter er frit oversat til dansk:

#1: Venlighed
#2: Medfølelse
#3: Engageret glæde
#4: Emotionel balance

Venlighed handler om evnen til at vise velkommenhed, imødekommenhed, åbenhed og ønsket om det gode for sig selv og andre. Medfølelse dækker over evnen til at være sammen med andre, når de er i stor smerte eller sorg – uden at nedtone sorgen eller smerte, uden af fikse deres problemer og uden at distrahere sig selv eller dem i sorg fra at følge sorgen eller smerten. Engageret glæde handler om evnen til at glæde sig på andre vegne, når andre glæder sig. En form for ægte glæde over det, som andre kan finde på at glædes over – selvom man ikke selv ville glæde sig over fx at skulle ordne have, løbe lange ture eller læse korrektur. Emotionel balance handler om evnen til at være til stede emotionelt her og nu, og sætte fortidens kvaler samt fremtidens bekymringer til side.

Din Enneagram-type gør dig ikke mere eller mindre imødekommende eller empatisk

Alle 9 Enneagram-typer vil have store udfordringer med at udvise disse 4 kvaliteter, der kræver et utroligt nærvær (mindfulnes) og opmærksomhed. Hvis du relaterer dig til Type 2, så ville du måske mene at venlighed og medfølelse netop er en af dine største kvaliteter, og at du dermed havde en fordel fremfor andre typer. Men uden nærvær og opmærksomhed, ville en 2’er glemme sig eget fodfæste og læne sig for meget over i andre mennesker og dermed glemme venligheden og medfølelsen for sig selv. Hvis du så relaterer dig til Type 7, så ville du måske mene at netop engageret glæde netop er din styrke, men uden nærvær vil glæden have karakter af ”forbrugsfest” frem for taknemmelighed, og glæden vil være overfladisk og have en tendens til at være ”morsom” på andres bekostning.

Et forsøg på at udvise heartfulnes uden mindfulnes vil netop blot forstærke den nedadgående tendens i selvindsigt, og der er ingen af typerne, der er forfordelt med disse 4 kvaliteter. Som nævnt har ingen af de 9 Enneagram-typer har nogen speciel fordel eller stærkere udviklet kvalitet end andre typer, og det hele handler om evnen til at være nærværende nok til at kunne sætte de 4 kvaliteter i spil.

De 4 emotionelle kvaliteter bor i os alle og skal blot trænes

Valentines Dag er som nævnt en dag, hvor man udtrykker sin kærlighed overfor sin partner. Det hele sker som nævnt på én dag om året. Resten af året kunne vi så afsætte til at vise sin ”kærlighed” overfor mennesker som helhed, og her vil netop en træning i heartfulnes være et godt udgangspunkt.

Heartfulnes er ikke noget man gør overfor andre. Det er en tilstand, som man er i og som derfor betyder, at man også er heartful overfor sig selv. Uden denne selv-heartfulnes bliver de 4 kvaliteter til en handelsvare, hvor vi forsøger at være gode mennesker, fordi det er en fornuftig ting at gøre. Med selv-heartfulnes handler det ikke længere om fornuft, men den kvalitet af nærvær der findes mellem mennesker. En kvalitet, der kun bringer det bedste frem i mennesker – uanset om det er på arbejdspladsen eller i hjemmet.

Læs også: Historien om Valentines Day, Heartfulnes og Relationer

 

 

Comments

 1. Hej med jer.
   
  Sad lige og skrev paa noget relaterende, noget nogen maaske kan bruge til noget?!:
   
  “Der skal kontinuerligt bevidstgoeres om pulsens dynamiske slaaen i tid og rum for at bevare bevidstheden om ens eksistens og ikke overtages af illusionens kraefter.
  – Det er som vaerendende en udtrykskilde at kroppen tjener nu, en udtrykskilde for sjaelens forstaaelse og bevidsthed om vaeren, en vaeren sjaelen oensker at realisere mest og bedst muligt ved, at vaere/goere sig mest/bedst muligt bevidst i verden her og nu.”

 2. Hej med jer.
   
  Sad lige og skrev paa noget relaterende, noget nogen maaske kan bruge til noget?!:
   
  “Der skal kontinuerligt bevidstgoeres om pulsens dynamiske slaaen i tid og rum for at bevare bevidstheden om ens eksistens og ikke overtages af illusionens kraefter.
  – Det er som vaerende en udtrykskilde at kroppen tjener nu, en udtrykskilde for sjaelens forstaaelse og bevidsthed om vaeren, en vaeren sjaelen oensker at realisere mest og bedst muligt ved, at vaere/goere sig mest/bedst muligt bevidst i verden her og nu.”

 3. Hej Flemming, paa din facebookforside efterlyser du begreber til at beskrive tilstanden af sindsro anderledes og dybere/bedre.
   
  Jeg tror du har et problem, et intellektuelt problem. Du bevaeger dig hvor ord soeger at beskrive noget der er hinsides intelletets formaaen. Intellektet er ikke noedvendigvis det bedste udtryksorgan vi har, blot fordi, det er det eneste vi kender. Istedet er bevidstgoering om hjertets eksistens og virke og bevidsthed om hvordan hjertet skaber energier i kroppen langt mere livgivende og kan maaske, skabe fundament for udtrykkelse for oprigtig, dyb kaerlighed og venlighed etc. 
   
  Det er jo ofte disse faktorer, der goer, at folk i primitive folkslag er eller synes saerdeles hjertelige og oprigtige. – De laerte at eksistere foer, de intellektualiserede deres vaeren og goeren..!?!

 4. Hej Flemming, paa din facebookforside efterlyser du begreber til at beskrive tilstanden af sindsro anderledes og dybere/bedre.
   
  Jeg tror du har et problem, et intellektuelt problem. Du bevaeger dig hvor ord soeger at beskrive noget der er hinsides intelletets formaaen. Intellektet er ikke noedvendigvis det bedste udtryksorgan, vi har blot fordi, det er det eneste, vi kender (mens vi bevaeger os i intellektets verden, er intellektet ofte det eneste, der eksisterer – synes det oftest som om?!). Istedet er bevidstgoering om hjertets eksistens og virke og bevidsthed om hvordan hjertet skaber energier i kroppen langt mere livgivende og kan maaske, skabe fundament for udtrykkelse for oprigtig, dyb kaerlighed og venlighed etc. 
   
  Det er jo ofte disse faktorer, der goer, at folk i primitive folkslag er eller synes saerdeles hjertelige og oprigtige. – De laerte at eksistere foer, de intellektualiserede deres vaeren og goeren..!?!