Kan du genkende dig selv? Enneagram Type 8 med de 3 instinkter

Enneagram Type 8

Hos THINK ABOUT IT arbejder vi på at kunne beskrive typerne i Enneagrammet så præcist som muligt. Koblingen mellem Enneagram-type og instinkt er særlig interessant fordi typerne “udlever” instinkterne på forskellig vis.

Der har været stor og positiv respons på beskrivelsen af Type 1 med de 3 instinkter, så nu er Type 8 skrevet klar til din feedback.

Relaterer du dig til Type 8 og genkender du nedenstående? Kan vi gøre det sprogligt endnu mere præcist? Send os din kommentar og støt vores projekt med at gøre Enneagrammet så sprogligt præcist og brugbart som muligt.

Denne artikel beskriver Enneagram Type 8 i kombination med de tre instinkter overleve, social og sexual.

Enneagram Type 8 – overleve

 • Tendens til stort fokus på regler for, hvad der er ”dit” og ”mit” – også i privaten
 • Skaber følelsen af sikkerhed(*) gennem sin placering i hierarkiet
 • Søger økonomisk sikkerhed som bevis for placeringen i hierarkiet
 • Fokus på sikkerhed og være dem, der bygger sikkerheden for dem selv og dem omkring dem
 • Ser at det er ok at få dækket deres behov – og går efter det som er ”deres”

Ude af balance med overleve-instinktet vil betyde en tendens til at gå voldsomt op i “dit” og “mit” lige fra at have sin egen bankbog i et parforhold til at bestemte møbler og drikkekrus falder inden for deres ejerskab. Behovet for at skabe sikkerhed for sig selv og sine nære kan fremstå dyrisk og primitiv og virke som en løvemor, der beskytter sin unge. Kampen for at fastholde sin plads i hierarkiet kan være en opslidende kamp, der kræver 8’erens ubønhørlige energi og anstrengelser.

(*) Bemærk at sikkerhed for Type 8 handler om evnen til at være ansvarlig for – som regel – det økonomiske fundament i familien.

Klik her for at se oversigten

Enneagram Type 8 – social

 • Tendens til stort fokus at bestemme, hvem der skal ”ind” i netværket og hvem der er ”ude”
 • Kræver tætte bånd af deres nære relationer – afslører gerne hemmeligheder om dem selv og kræver så at de nære også skal afsløre deres
 • Meget energiske i sociale sammenhænge og ”henter” gerne folk ind i deres grupper, som vil være et plus for gruppen
 • Tendens til prestige-følelse af at være sammen med de rigtige – skaber en form for sikkerhed for sin placering i hierarkiet
 • Overdriver sine historier og bedrifter

Ude af balance med social-instinktet vil betyde en tendens til at overgøre sine bedrifter og prale af, hvem 8’eren kender eller er i netværk med. Lidt afhængig af 8’eren baggrund, handler det om at være synlig og i toppen af pyramiden (hvis miljøet er meget sportspræget, vil der være en tendens til at være den bedste sportsudøver, og hvis miljøet er fokuseret på spiritualitet, så handler det om at være den bedste munk). Historierne er altid større, bedre og hurtigere, men det meste er som regel varm luft. Stort krav til at være den der sidder på beslutningskraften i netværk eller samarbejdsrelationer.

Enneagram Type 8 – sexual

 • Tendens til at være overpassioneret eller underpassioneret for nære relationer
 • Kræver intimitet og passion – og kan komme til at ”trække det ud” af de nære relationer
 • Nyder at være ”dårligt selskab”, da det skaber intensitet og får rebellen frem i 8’eren
 • Nyder den vilde passion i de nære relationer og kan let brænde ud/overforbruge gejsten
 • Tendens til ejerfornemmelser i de nære relationer og et voldsomt temperament og jalousi

Ude af balance med sexual-instinktet vil betyde en tendens til at leve livet for intenst og i første omgang fremkalde energi/passion hos sig selv, og dernæst tvinge energien/passionen ud af de nære relationer. Det vil fremstå som en ubønhørlig uro, der hele tiden skal næres med stimulanser af de nære relationer eller rebelske oplevelser. Behovet for at være synlig og intens er nærmest for enhver pris, og kan virke grænseoverskridende på omgivelserne.

Måske relaterer du dig ikke til Type 8, men måske kender du nogen – eller lever sammen med nogen – og har ovenstående helt “inde på livet”. Din oplevelse af typen+instinktet “ude fra” er også interessant at få en kommentar på.

Skriv en kommentar og vær med til at udbrede kendskabet til Enneagrammet i Danmark.

Læs også om: Type 1 og de 3 instinkter, Enneagrammet og Instinkter