Kan du genkende dig selv? Enneagram Type 1 med de 3 instinkter

Enneagram Type 1

Hos THINK ABOUT IT arbejder vi på at kunne beskrive typerne i Enneagrammet så præcist som muligt. Koblingen mellem Enneagram-type og instinkt er særlig interessant fordi typerne “udlever” instinkterne på forskellig vis.

Relaterer du dig til Type 1 og genkender du nedenstående? Kan vi gøre det sprogligt endnu mere præcist? Send os din kommentar og støt vores projekt med at gøre Enneagrammet så sprogligt præcist og brugbart som muligt.

Denne artikel beskriver Enneagram Type 1 i kombination med de tre instinkter overleve, social og sexual.

Enneagram Type 1 – overleve

 • Tendens til stort fokus på sundhed og træning, herunder kosttilskud, træningsprogrammer, soverytmer, faste etc.
 • Går op i rengøring, æstetik og orden samt hygiejne
 • Modtager ”skæld-ud” fra SuperEgo’et, der både efterleves og boykot’es
 • Har stramme regler for hvad der er “korrekt/forkert” og investerer store ressourcer i at få omgivelserne til at indpasse sig
 • Alt-eller-intet relationer

Ude af balance med overleve-instinktet vil betyde en tendens til at overgøre træningen, blive rigid på spisevaner og kosttilskud og kræve af de nære (især familie) også følger de samme regler og foreskrifter. Videresender SuperEgo’ets ”skæld-ud” til omgivelserne, hvis der ikke leves op til forventningerne. Alt-eller intet relationerne er et mønster, der både udspiller sig i privaten og erhvervslivet, og kan – hvis instinktet overforbruges – betyde at venner og forretningsforbindelser skiftet ud, hvis de ikke kan leve op til de højre krav. Kan have en tendens til at søge spirituelle veje og opleve kombinationen mellem spiritualitet og “den rette måde” som 1’eren opfører sig på, som et bevis på den rette vej.

Klik her for at se oversigten

Enneagram Type 1 – social

 • Tendens til stort fokus på etik og moral i samfundet samt normer, der er god skik eller processer, der holder samfundet på det rette spor
 • Vil kunne investere mange ressourcer i at skabe de rette rammer i samfundet for fx unge mennesker, dem der har brug for det eller dem som MAN bør gøre noget for
 • Tendens til at overføre denne samfundsetik (kritik) på andre, og kan gå til ekstremerne i sin rolle som fx politikker, politibetjent, dommer, præst, skoleinspektør etc.
 • Kan argumentere for, at nogen må “ofre” for at andre får de muligheder, som de fortjener

Ude af balance med social-instinktet vil betyde en tendens til at udtrykke ekstreme holdninger med en bidsk og sarkastisk tone. Familien er normalt ikke i fokus, idet blikket er rettet ud i verden og på dem, som MAN bør gøre noget for. Politisk velbegavet og respekteret trods den til tider skarpe tunge. SuperEgo’et larmer ikke så kraftigt som for overlever-instinktet og SuperEgo’ets krav har et mere globalt fokus. Tendens til at “ofre” egne goder og i enkelte situationer ofre noget, der er enten absolut ligegyldigt eller faretruende ekstremt.

Enneagram Type 1 – sexual

 • Kan føle sig forrådt, hvis en nær relation opfører sig ”urigtigt” i relationen
 • Søger den perfekte partner uden fejl og som har de samme idealer omkring parforholdet, økonomi, sex, børn etc.
 • Betragter kærligheden til deres partner som ”rigtig” eller at kærligheden er ”rigtig”
 • Er overbevist om at have arbejdet hårdt for at gøre sig klar til den rigtige – og vil derfor føle sig forråd, hvis den rigtige ikke møder op – eller hvis den rigtige over tid afviger fra de fælles “standarder”.

Ude af balance med sexual-instinktet vil betyde en tendens til at  presse nære relationer til også at leve op til deres høje standarder om at være et godt menneske. Vil kunne godtgøre overfor sig selv, at der lige checkes på på, hvad partneren laver. Skuffelsen når partneren eller nære venner ikke lever op til forventningerne, kan forstærke den dramatiske over-emotionelle del af 1’eren. Afmagt, frustration og vrede kan blive til trodsighed og komme til udtryk som en “lillepige-enmands-hær” (uanset køn).

Måske relaterer du dig ikke til Type 1, men måske kender du nogen – eller lever sammen med nogen – og har ovenstående helt “inde på livet”. Din oplevelse af typen+instinktet “ude fra” er også interessant at få en kommentar på.

Skriv en kommentar og vær med til at udbrede kendskabet til Enneagrammet i Danmark.

Læs også om: Oversigten med Enneagram-type og Instinkt